DOPRODEJ
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2002
"TOLERANČNÍ KOSTELY NA HORÁCKU"

Název: KALENDÁŘ 2002
Toleranční kostely na Horácku

Formát: (30x30cm) po zavěšení (30x60cm)
Cena: 149Kč/kus
V kalendáři jsou fotografie (včetně leteckých) kostelů Českobratrské církve evangelické a míst spojených převážně s tolerančními stavbami a částí interiérů, doprovázené textem o vzniku sborů a kostelů na Horácku.

43 fotografií, z toho 13 ve velikosti 26x20 cm, text v rozsahu 4 norm. stran.
14 stran (12 měsíců a titulní strana s anglickým překladem textů a mapkou – vhodný dárek přátelům v cizině)

Pojednává o místech:
Sázava, Nové Město na Moravě, Rokytno, Blažkov , Daňkovice, Sněžné, Krátká, Spělkov, Jimramov, Veselí, Rovečné, Prosetín.

Rovečné Daňkovice Jimramov
Veselí Spělkov Nové Město na Moravě

Více k obsahu:
Kromě popisu a fotografií stávajících modliteben na Horácku se v kalendáři
 „Toleranční kostely na Horácku“
 dozvíte i v kterých dalších obcích měly modlitebny stát a kde ke stavbě došlo a proč, kde naopak byla již modlitebna zbořena, jak přibližně probíhaly stavby kostelů, první kázání, pohřby a vyučování po roku 1781.
Kalendář se stručně zabývá rozdílem typu modliteben reformovaného a luterského vyznání, dozvíte se, kdy bylo evangelíkům povoleno stavět věže a jak honosné kostely stavěli evangelíci na konci
 19. století.
Texty Marty Procházkové doplňuje grafická úprava Jarmily Marvanové, užívající ornamenty a text z Bible kralické a především letecké fotografie Jana Vondry.

Stejný autorský kolektiv vydal pro Okresní úřad ve Žďáru nad Sázavou velmi úspěšný kalendář „SANTINI NA ŽĎÁRSKU 2000“.

Hromadné objednávky a zásilková služba na naší adrese:
Ing. Jan Vondra
Medlánecká 19
621 00 Brno

Tel./Fax: 541 226 739
Mobil: 603 749 991
E-mail: aerofot@quick.cz

Kalendář je rovněž v prodeji
 v Knihkupectví Kalich, Praha, Jungmannova 9